Terapi kan handla om både korta insatser och längre. Vilket som är aktuellt avgör det behov som den sökande har. Kanske är det en tillfällig kris som uppstått och som behöver pratas igenom, sorteras och förstås. Eller så kan det handla om att behöva få stöd under en kritisk period i livet. Många gånger är det något problematiskt i livet som upprepas gång på gång och som behöver förstås i en mer djupgående terapi.

Tillsammans med en professionell psykoterapeut kan den som söker hjälp reflektera över de problem som behöver tas upp och bearbetas. Detta för att närmare se hur aktuella problem och symtom kan hänga samman med den nuvarande livssituationen – eller tidigare livssituationer – och därigenom hitta nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheterna. Genom detta arbete går det också att förstå olika inre konflikter och spänningar som finns med i livet. Konflikter som hindrar ett växande och ett fullgott liv.

Grundläggande i våra liv är relationerna till viktiga personer i vår omgivning. Om dessa relationer varit mindre goda får vi problem. De dåliga relationerna i vår livshistoria skapar brister och mönster som upprepar sig i nuet. I ett terapeutiskt möte går det att förstå varför dessa mönster eller beteenden – som ofta medför ett psykiskt lidande - blivit så starka och dominerande i nuet. Det går då att sätta tankar, känslor och beteenden i en förståelseram som skapar sammanhang och stabilitet.

Målsättningen är att nå en allt större medvetandet om oss själva – eller det som styr oss i den tillfälliga krisen - vilket ökar möjligheten till en trovärdig och subjektivt sann berättelse om oss själva. Vi får då mer kontroll över vårt eget liv. Och vi kan få verktyg för att sätta de gränser som behövs för att vi ska kunna få ett eget, mer harmoniskt inre rum att utgå ifrån, fritt från förgörande stress och oro. Utifrån dessa nya förutsättningar går det att fatta mer realistiska beslut i framtiden.

En viktig del i detta terapeutiska arbete är relationen till psykoterapeuten och att du känner dig trygg i terapirummet.