Ett av de områden jag arbetet mycket med är bearbetning av svåra förluster, särskilt förluster på grund av dödsfall. Jag har mött många sörjande människor genom åren.

Kanske vill du komma för att du behöver prata om det som hänt, dela det med någon. Prata om den som du mist eller om hur ditt liv har blivit efter dödsfallet. Eller för att komma till insikt om att förlusten faktiskt är sann. Kanske behöver du prata om eventuell sjukdomstid som varit eller själva förlustögonblicket.

Det finns också förluster gör det extra svårt att svårt att gå vidare i livet. Kanske innebär det alltför stor smärta att inse att den som dött aldrig kommer tillbaka eller att det vi förlorat inte går att återskapa. Det kan också handla om att det vi en gång önskade att få faktiskt inte går att få på grund av dödsfallet. Eller att relationen till den som dog inte var så enkel. Kanske har sorgen förvandlats till depression eller depressionsliknande tillstånd. Det kan också handla om att tidigare obearbetade förluster och trauman väckts till liv igen.

Tillsammans kan vi då närma oss förlusten med alla dess tankar och känslor för att förstå vad det är som blivit till hinder i det fortsatta livet. Genom detta arbete kan vi också påbörja en upplösning av hindren och skapa förutsättningar för ett liv där sorgen inte utgör en så stor belastning i det dagliga livet.

Det handlar inte att lämna och glömma dem vi mist. Arbetet går tvärtom ut på att ha fri tillgång till minnena men med en saknad som är uthärdlig och hanterlig.