En bro till framtiden

Författare: G. Gyllenswärd. En bro till framtiden är en liten bok att hålla sig i när sorgen drabbar. En bok för dig som sörjer och för dig som vill veta mer om sorgens olika psykiska och fysiska uttryck och det viktiga sorgearbetets olika stadier. I boken finns också en rad citat och andra korta texter eller dikter om sorg. Libris.

http://www.libris.se/en-bro-till-framtiden-1.369042

http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidningen/Artiklar/Nyheter-och-artiklar/Aktuellt-BH/Psykolog-Goran-Gyllenswardbrom-forluster-och-sorg/

Vägar i sorgen

Författare: L. Björklund, G. Gyllenswärd. Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. Boken tar också upp hur sorgen behöver gestaltas för att den ska kunna läggas utanför den sörjande och därigenom kunna bearbetas. Författarna beskriver hur ett sorgearbete kan se ut och vilka hinder som kan finnas på vägen från att ”förlora det vi har” till att ”ha det vi förlorat”. Natur & Kultur.

Stöd för barn i sorg

Författare: G. Gyllenswärd. Boken är avsedd att vara en hjälp och vägledning för den som vill starta grupper för barn som drabbats av svår förlust, men även för andra som möter barn i sorg. Den första delen i boken tar upp hur barns sorg ser ut i olika åldrar. Den andra delen beskriver på ett konkret sätt hur man genom en gruppverksamhet kan hjälpa barnen att bearbeta sin sorg.Utgiven på Rädda Barnens förlag. www.rb.se 08/698 90 00

Sorg finns

Författare: G. GyllenswärdÄr man konstig om man inte gråter? Har jag blivit knäpp? Var det mitt fel att mamma dog? Ska det alltid vara så här? Sådana frågor ställer sig Arvid, Isabel och sex andra ungdomar som drabbats av sorg när deras förälder eller syskon dött. I boken beskriver de hur det var precis vid dödsfallet och hur livet blev ett par år senare. Sorgen finns kvar, men den har förändrats!Utgiven på Rädda Barnens förlag. www.rb.se 08/698 90 00

Aldrig i livet

Författare: G. Gyllenswärd, L. PolfeldtHur känns det att vara 15 år och få veta att pappa har tagit sitt liv? Det vet Mikaela och de andra ungdomarna som i den här boken berättar om hur det var för dem när de drabbades av plötslig förlust, kaos och sorg. Hur det påverkade dem och fortsätter att påverka dem. Boken tar också upp olika frågor som ungdomar i samma situation funderar över.Utgiven på Rädda Barnens förlag. www.rb.se 08/698 90 00

Barn och unga i sorg och trauma

Red. M. HolmBoken bygger på erfarenheter från BRIS´ gruppverksamhet efter flodvågskatastrofen 2004. Boken vänder sig till professionella som vill starta liknande barngrupper samt till andra som individuellt vill stödja barn och ungdomar med erfarenheter av sorg, trauma och kris. I boken beskrivs gruppverksamheten på nära håll. Därtill kapitel om metodik och barns sorg.Utgiven på Gothia Förlag. www.gothiaforlag.se 08/ 462 26 70