Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna. Genom min utbildning till psykoterapeut p?S:t Lukasstiftelsen har jag en öppenhet för existentiella frågeställningar. Förutom mina grundutbildningar har jag även vidareutbildningar, framför allt i traumabehandlingar. När det passar in använder jag mig av bildterapi.

Jag har en psykodynamisk grundsyn med utgångspunkten att det är våra relationer till andra viktiga personer som är det viktigaste i livet och det som präglar våra liv.

Under många år arbetade jag p?Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris där jag startade projektet Barn i sorg. Till det har jag ocks?under en period varit verksamhetschef för Sveriges enda professionella mottagning för vuxna sörjande.

Jag har skrivit ett flertal böcker om sorg och sorgbearbetning samt har olika handledningsuppdrag, både när det gäller enskild bearbetning av sorg och bearbetning i grupp.

Jag föreläser och utbildar om sorg och sorgbearbetning i en mängd olika sammanhang: p?universitetsutbildningar och andra utbildningar, inom socialtjänst, inom kyrkans olika verksamheter, p?sjukhus och hospiceverksamheter, inom olika anhörighetsorganisationer och frivilligorganisationer.


Titeln psykolog är skyddad och får användas endast av legitimerad psykolog.
Legitimationen är en garanti för att jag som erbjuder psykologiska tjänster ska ha tillräcklig utbildning och kompetens.

Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning p?tre år. Även den titeln är skyddad. Jag har fått den efter att ha genomgått av socialstyrelsen godkänd utbildning p?S:t Lukasstiftelsen.

Legitimationerna innebär en kvalitetssäkring av min verksamhet samt en trygghet för dig. Som legitimerad psykoterapeut har jag skyldighet att teckna patientförsäkring. Verksamheten står genom legitimationen under insyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.